Forside

Lokalhistorie i Egense, Rantzausminde og Skovsbo

Velkommen til Egense – Rantzausminde Lokalhistoriske Forenings hjemmeside

Med denne hjemmeside åbner foreningen et nyt kapitel i den lokale historiefortælling. Det er vores håb at vi med hjemmesiden kan få gjort lokalhistorien mere tilgængelig og foreningen og lokalarkivet mere synligt. Hjemmesiden vil være foranderlig i takt med at nye historier og fotos dukker frem og bliver lagt op. Du er selv meget velkommen til at komme med forslag til emner siden skal behandle - og til at bidrage til sidens indhold.

 

Bliv medlem

Bliv medlem for kr. 150,- om året.

Indbetales på konto 1551 2447037

Opgiv navn og mail-adresse ved indbetaling eller send en mail til formanden: byplan@gmail.com.

Foreningen og arkivet har hjemme i Egense Forsamlingshus på Skovsbovej 338 i Egense, 5700 Svendborg.

Forsamlingshuset har i 2014 undergået en total renovering som led i projektet "Fremtidens Forsamlingshus". Dette projekt blev støttet af bl.a. Lokale- og Anlægsfoden og Mærkskfonden. Ved samme lejlighed blev også arkivet gennemgribende renoveret og fremtræder nu lyst og lækkert og ikke mindst med et behageligt indeklima.

Egenses præstegårde

I Egense Forsamlingshus kan du på 1. sal se vores udstilling om Egenses præstegårde. Udstillingen blev til i 2017 som en markering af 500-året for reformationen. Før reformationen fandtes der ikke præstegårde i nutidens forstand og Egense - Rantzausminde Lokalhistoriske Forening satte sig for, i samarbejde med Egense Menighedsråd, at undersøge præstegårdenes historie i Egense. Tre præstegårde har der været og mange fortællinger og personligheder knytter der sig til de 500 års præstegårdshistorie i Egense.

 

Udstillingen kan besøges i Arkivets åbningstid, dvs hver første tirsdag i måneden kl. 19-20 eller onsdag i lige uger kl. 10-12.

Egense og Rantzausminde Lokalhistoriske Arkiv Skovsbovej 338, 1. sal, Egense 5700 Svendborg