Arkiv og Forening

Arkiv og Forening

Både arkiv og forening har hjemme i Egense Forsamlingshus. Og det er foreningens bestyrelse som driver arkivet med medlemmernes hjælp.


Der er åbent arkiv og  arbejdende arkivdage hver anden tirsdag i lige uger (kl. 9:00 til kl. 12:00). Du er altid velkommen til at kigge ind. Vil du besøge os på andre tidspunkter, så send en mail til: e.r.lokalhistorie@gmail.com Persondataforordningen


I henhold til bestemmelserne i EU's persondataforordning gør vi opmærksom på følgende: Ved arrangementer – som Egense-Rantzausminde Lokalhistorie afholder – kan der blive taget billeder, video, lydoptagelser m.v., som vi kan offentliggøre. F.eks. via facebook, hjemmesider, pressemeddelelser m.v. Hvis man ikke ønsker at være på disse billeder/optagelser, kan man ved de enkelte arrangementer sige fra over for bestyrelsen.


Ved medlemskab vil foreningen sørge for at opbevare og gemme personlige oplysninger som f.eks. mailadresser o.lign. på en forsvarlig måde, som også er angivet i persondataforordningen. Dette skal ske med de pågældendes aktive samvirke.