Skovsbo

Skovsbo

Beskrivelse efter Trap Danmark, Svendborg Amt (1957), Egense sogn, s. 679)

"I Skovsbo har muligvis i middelalderen ligget en hovedgd. 1423 skrives væbneren Jep Herlufsen (Brymle?) af Skovsbo. Det er formodentlig denne tidligere hovedgård, som indtil 1688-matriklen var en bondegård (under Hvidkilde) på ikke mindre end ca. 25 tdr. hartkorn foruden godt 3 tdr. hartkorn skov. Efter 1688-matriklen nedsattes dens hartkorn til ca. 16,5 td, skoven (til 32 svins olden) iberegnet. (....)

Umiddelbart vest for Skovsbogård i Skovsbo har der indtil ca. 1936 ligget et voldsted (almindeligvis kaldet "Bremerholm") som bestiod af en rund banke, omgivet af en oprindelig vandfyldt grav. Om anlæggets nøjagtige dimensioner hersker der usikkerhhed. Så vidt vides blev der ikke ved sløjfningen fundet murværk i banken, der formodentlig har været en middelalderlig motte beregnet til at bære en træbygning."

Skovsbovej ud for nr. 191