Historien bag

Arkivets og foreningens historie


Historien bag Egense Lokalhistoriske Forening tager sin begyndelse i foråret 1991. På det tidspunkt var der et såkaldt "Kontaktudvalg for Egense gl. sogn". Kontaktudvalget virkede som et lokalråd og var bindeled mellem lokalområdet Egense/Rantzausminde og Svendborg Kommune. Her var alle områdets mange foreninger repræsenteret.


Af et brev fra 3. april 1991 fremgår det at Kontaktudvalget på årsmødet i januar 1991 opfordrede til at der blev indkaldt til et møde angående stiftelse af en lokalhistorisk forening. Mødet blev afholdt med 17 deltagere den 17. april 1991 i Egense Forsamlingshus.  Her blev der nedsat en arbejdsgruppe, som bl.a. skulle udarbejde et forslag til vedtægter. Arbejdsgruppen bestod af Kurt Clausen, Henrik Eriksen, Christian Ahelfeldt-Laurvig-Lehn, Jens Christian Houborg og Carl Peter Christensen.
C.P. Christensen, Aksel Hansen og Niels Herman Nielsen fra arbejdsgruppen var i Fyns Amts Avis den 16. april 1991 for at skabe interesse for den kommende forening.


Den stiftende generalforsamling fandt sted i Egense Forsamlingshus den 16. maj 1991, hvor arbejdsgruppen blev valgt som foreningens nye bestyrelse. CP blev den første formand og arkivbestyrer var Jens Christian Hovborg. Foreningen indgik i august 1991 en lejeaftale med Egense Rantzausminde Borgerforening om at leje det gamle sognerådslokale på 1. sal i forsamlingshuset. Lejen blev sat til 150 kr per måned og borgerforeningen betingede sig i lejeaftalen, at lokalet ikke måtte forandres "idet lokalet i sig selv er en lokalhistorisk seværdighed".


Af referater fra foreningens første tid kan man se at der blev arbejdet ihærdigt og ambitiøst med at hverve medlemmer og sætte gang i en kortlægning af sognets historie. I juni 1991 fik foreningen hjælp fra spejderne til at få omdelt årets program til alle husstande i sognet når spejderne alligevel skulle ud og sælge mærker i anledning af Valdemarsdagen. Det første år nåede man et medlemstal på 61.


I juli afholdt foreningen sit første offentlige arrangement, som var en rundvisning med 50 deltagende medlemmer på Hvidkilde med Greve Axel Ahlefeldt-Laurvig-Lehn til at guide og fortælle.


Ved indvielsen af arkivet den 24. oktober kunne interesserede gæster melde sig til arbejdsgrupper som skulle arbejde med eksempelvis Hvidkildes historie, skolernes historie og jernbanen. 15 interesserede aktivister meldte sig til dette arbejde.


Man begyndte også hurtigt at arbejde med et bomærke for foreningen og bad Nana Agger om at fremkomme med forslag. Ved indvielsen af arkivet kunne de fremmødte stemme om forskellige forslag og efterfølgende valgte bestyrelsen et bomærke, som Nana havde tegnet med inspiration fra en idé fra ophavskvinderne Lise og Edel, Ærtevej nr. 12 og 16. De havde taget udgangspunkt i følgende vers:

Mindet lader som ingen ting

er dog et lønligt kildespring

HC Poulsen bistod Nana omkring den grafiske udformning.Året 1991


Egense Lokalhistoriske Forening, som den hed dengang, blev stiftet torsdag den 16. maj 1991 og arkivet, grundlovsdag onsdag den 5. juni 1991.

Senere blev navnet udvidet til Egense - Rantzausminde Lokalhistoriske Forening.


I dag hedder vi Egense-Rantzausminde Lokal-historie.