Håndværk, handel og produktion

Håndværk, handel og produktion

Rigmor Nielsen fra Højensvej i Egense skrev i 1993 en tekst om "Forandringer i Egense Kommune i 50-60 år":


Vi her i Egense var stolte af vores mange forskellige virksomheder, men desværre er det nu sket med det meste:

nedlægning af Jernbane og Posthus

nedlægning af Kommunekontor og selstændig Kommune

nedlægning af 1 Mejeri og dermed Mælkekuske

nedlægning af 2 Baadeværfter i Rantzausminde

nedlægning af Mostfabrikken i Skovsbostrand

nedlægning af "Restaurant Tankefuld"

nedlægning af 2 Skoler i Rantzausminde og Egense

nedlægning af 2 Møller i Rantzausminde og Egense

nedlægning af 2 Tømrerværksteder i Egense og Rantzausminde

nedlægning af 2 Karetmagerværksteder i Egense og Rantzausminde

nedlægning af 2 Skomagerværksteder i Egense og Rantzausminde

nedlægning af 2 Snedkerier i Egense

nedlægning af to Skrædderforretninger i Skovsbo og Rantzausminde

nedlægning af to Murerforretninger, Højensvej og Rantzausminde

nedlægning af 1 Bageri i Rantzausminde

nedlægning af 1 Træskomand i Egense

nedlægning af 2 Købmandsforretninger i Egense og Rantzausminde


Flere Fiskere og andre Søfolk er holdt op med erhvervet. Grevskabet "Mira Mare" er revet ned. Husmandssteder er nedlagt. Flere Gaarde er sammenlagt og delvis affolket. 1 vognbestand kørende rundt i Sognet med Varer - ca. 10 stk. pr Uge. Slut.


Nye ting der er kommet til, kan nævnes:

en 10.klasses skole med Overbygning og alt hvad det medfører

en stor Børnehave i Rantzausminde

En efterskole - paa den gl Skoles Grund og i den gl Skole

et lille Motorværksted i Rantzausminde

Et kulturhus bygget i Hellemanns gl Gaard

Egense gl Skole har nu i ca 20 aar været brugt til forskellige ting - Husflidsskole - Spejderklub og Pensionisternes Forening har nu den 9. februar 1993 i 20 aar haft tilhold


Endnu har vi da heldigvis tilbage vores 2 Brugsforeninger i Egense og Rantzausminde + Forsamlingshus og vor Kirke."

Egense 22/1 -93

Rigmor Nielsen